Logotyp
PL EN DE

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zabawa jest organizowana pod nazwą ''Zabawa z Olbrachtem''. Rozpoczyna się 16/03/2019, a kończy 18/03/2019 o godzinie 24. Odpowiedzi umieszczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Organizatorem zabawy jest Browar Staromiejski Jan Olbracht
3. Nagrodą dla zwycięzcy w naszej zabawie jest "voucher w wysokosci 100zł do wykorzystania w restauracji oraz Piernikowy RIS"
4. Zabawa zostanie przeprowadzona na profilu Facebookowym


§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1. Uczestnikiem Zabawy może zostać każda osoba:
a) która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w zabawie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Browaru Staromiejskiego Jan Olbracht
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Browaru Staromiejskiego Jan Olbracht


§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1. Zasadą uczestnictwa w ZABAWIE jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w zabawie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
2. Nagrodą w zabawia jest voucher w wysokości 100zl oraz Piernikowy RiS
3. Laureatem nagrody w Zabawie jest Uczestnik, który zostanie wyłoniony jako Zwycięzca - twórca najlepszego komentarza - przez Komisję składającą się z pracowników Browaru Staromiejskiego Jan Olbracht.
Zadaniem zabawy jest podać skojarzenie z Browarem Jan Olbracht
4. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz z odpowiedzią.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zabawy, interpretacji i postanowień tego Regulaminu oraz reklamacje rozstrzyga Organizator.
6. Laureat zabawy zostanie poinformowany o wygranej poprzez serwis Facebook do dnia 19/03/2019

Jan Olbracht Browar Staromiejski

ul. Szczytna 15
87-100 Toruń

tel. 797 903 333
mail:rezerwacja@browar-olbracht.pl
Godziny otwarcia:

Pon. - Czw. 13:00 - 23:00
Pt. - Sb. 11:00 - 24:00
Ndz. 11:00 - 22:00